Uncategorized 19 October 2017, No Comments

Există un tabu care pecetluiește lumea spectacolului din cele mai vechi timpuri; și care a fost demantelat prin scandalul hărțuirilor #Metoo de la Hollywood.

Este acel contract – transmis de generații, știut de toți, dar trecut de toți sub tăcere – al artistei-cocotă. Este acea condiție care li se pune tinerelor aspirante la o carieră sub luminile rampei: dacă vrei să te lansezi, trebuie să treci prin patul lui X, canapeaua lui Y, recamierul lui Z… Întotdeauna e cîte un producător, un protector (al artelor), un magistru, un mentor…

Interesant ar fi un amplu #Metoo al actrițelor, cântărețelor, balerinelor…

Ar dinamita cel mai vechi și mai ipocrit secret al lumii artistice; și ar conduce către consecințe ultime valul de revelații pornit în mediile feminist-progresiste din SUA.

Tabuul artistei-cocote pare să își aibă originea în vremea preoteselor Isidei, acel cult religios care îngemăna erosul și cîntul/dansul sub haina mai amplă a devoțiunii față de zeița frumuseții, dragostei și fertilității. Isis nu e doar o egiptologie prăfuită de prin măruntaiele piramidelor. În Antichitatea târzie, cultul ei s-a extins în tot bazinul mediteraneean, înlocuind-o (sau înglobînd-o) pe Venus/Afrodita, cu un specific marcat tocmai de dimensiunea mult mai pronunțat lubrică, mult mai „pe concret”, cum se zice astăzi. Simplificînd la maximum (vulgarizînd, chiar, în toate sensurile): cetățeanul antic mergea la templu, sacrifica un miel, „viziona” un dans, mirosea un pic de tămîie și pac: cu vestala în iatac! Nu stăpînesc domeniul, nu mă aventurez să fac asocierea cu practicile orgiastice, care vin dinspre cultul lui Bacchus. Pot specula spunând că rigorismul creștin din epoca următoare nu a întrerupt, ci doar a tabuizat, a trecut pe după cortină – această tradiție a actrițelor întrupătoare ale Isidei, deopotrivă zeificate și obiectificate (sexual).

Este o tară care a marcat lumea artelor generații de-a rîndul și care încă le împiedică pe tinerele cu talent să opteze pentru o carieră artistică: odată trecut acest prag, își asumă riscul să fie percepute ca ușuratice, „disponibile” și, evident, riscul de a le fi condiționată evoluția în branșă de cîte un Daddy.

Tags: